Om NOSMED

 

NOSMED er en forening for tannleger med interesse for søvnmedisin

Sliter dere med snorking og søvnproblemer ? Da kan vi hjelpe

«Tannleger som er medlemmer i Nosmed arbeider etter samme protokoll. Tannlegene står fritt til å velge skinnetype, men valgte skinne skal være todelt, justerbar og stå på FDA´s CLARIFIED liste. Det finnes mange skinner i markedet som oppfyller dette kravet.

 

NOSMED har flere viktige formål:

1) Fremme et tverrfaglig samarbeid innen helsesektoren for behandling av pasienter med snorking og obstruktiv søvnapnésyndrom (OSAS)
2) Etablere og utvikle en standard for behandling av søvnapnépasienter med SAS
3) Utdanne og sertifisere tannleger etter foreningens standard.
4) Etablere et nasjonalt nettverk av tannleger som tilfredsstiller foreningens krav, og som kan behandle pasienter etter foreningens standard.
5) Arrangere regelmessige kurs og samlinger, for å diskutere erfaringer og øke kunnskapsnivået blant foreningens medlemmer.
6) Spre kunnskap om odontologisk søvnmedisin til helsepersonell og pasienter.
7) Fungere som et talerør og en pådriver overfor norske helsemyndigheter, for å synliggjøre indikasjonsområder for søvnapnéskinne.
8) Etablere og drifte en hjemmeside som en felles informasjonsplattform for foreningens medlemmer, og som en kunnskapsbase for andre interesserte.
Foreningen stiller formelle krav til sine medlemmer:
a) Gjennomført teoretisk og praktisk opplæring i regi av NOSMED
b) Forplikte seg til å behandle pasienter etter foreningens gjeldende standard
c) Ha tilgang til anerkjent screening-utstyr eller tilsvarende diagnostisk verktøy.
d) Ha behandlet et antall pasienter med søvnapnéskinne


«Tannleger som er medlemmer i Nosmed arbeider etter samme protokoll. Tannlegene står fritt til å velge skinnetype, men valgte skinne skal være todelt, justerbar og stå på FDA´s CLARIFIED liste. Det finnes mange skinner i markedet som oppfyller dette kravet. Vi viser deg her en oversikt over noen aktuelle skinner.»

Det er samtidig viktig å påpeke at pasienten bør være sanert for oralpatologiske tilstander før behandling igangsettes.

NOSMED har ikke prissamarbeid og alle tannleger er selvstendige.

pdfLast ned vår protokoll her!