Hva er snorking?

Hva er snorking?

Snorking er lyder frembrakt i ganen og andre deler av de øvre luftveier, som drøvel, mandler og tunge. Ved at luft presses gjennom en trang åpning, frembringes lyd gjennom vibrasjon. Musklene er mer avslappet når man har drukket alkohol, tatt nervemedisiner, visse typer allergitabletter (for eksempel antihistaminer) og sovetabletter.

Hos barn er årsaken til snorking og obstruktiv søvnapné (OSA) som oftest forstørrede mandler og polypper. Overbitt eller en spesielt liten underkjeve kan også lede til snorking og OSA, da tungen blir for stor i forhold til den plassen som er til rådighet. En lang, bløt gane kan snevre inn svelget.

Redusert luftstrøm gjennom nesen, for eksempel på grunn av skjev neseskillevegg, kan føre til stort undertrykk når man puster inn. De bløte delene i svelget klapper derfor lettere sammen og kan medføre vibrasjoner i ganen. Dette er en av forklaringene til at man snorker mer når man er forkjølet og tett i nesen.

Nesepolypper, neseallergi og svulster i nesen kan også begrense luftstrømmen gjennom nesen. Overvekt kan medføre at fettvev trykker på de øvre luftveier, som derfor blir trangere.  Ca 60 prosent av alle menn og 40 prosent av alle kvinner snorker ved 60 års alder. Ved 30 års alder er andelen ca 10 prosent for menn og 5 prosent for kvinner.

Både menn og kvinner har altså en økende tendens til å snorke med økende alder. Snorking kan virke veldig forstyrrende for ektefelle eller samboer, som ofte holdes våken av lyden. Viser søvnscreeningen at du kun lider av snorking kan vi starte med fremstillingen av en søvnapnéskinne (SAS) til deg med en gang, uten videre henvisning til søvnspesialist.